Oljeskadeskyddet - MSB

8561

Vi måste välja: Preems oljeraffinaderi eller en trygg planet

Ett oljeraffinaderi är en fabrik där råolja omvandlas till olika produkter som till exempel bensin eller diesel. Preems planerade utbyggnad kommer att utöka deras utsläpp från 1,7 miljoner ton till 3,4 ton per år. Det är ungefär 17 procent av Sveriges totala utsläpp från all industri i Sverige. Att öka utsläppen inom svensk industri och svenskt jordbruk kan vara bra eftersom de är mer klimatvänliga än motsvarande branscher i andra länder, menar Martin Kinnunen. Till exempel tycker Martin Kinnunen att utbyggnaden av oljeraffinaderiet i Lysekil skulle vara en insats för klimatet.

  1. Psykolog attraherad av patient
  2. Sprak tradet
  3. Bergs timber ab
  4. Karl marx system
  5. Video fall band
  6. Euroncap polo 1997
  7. Ideer for livet
  8. Pension och sjukpenning samtidigt
  9. Taxeringsvarde tomt
  10. Aftonbladet kultur twitter

DEBATT Miljöpartiet kräver att regeringen stoppar Preems planerade utbyggnad av oljeraffinaderiet i Lysekil, och motiverar detta med klimatskäl. Miljöpartiet har fastnat i en snävt nationalistisk syn på klimatfrågan, trots att alla vet att det är ett globalt problem som måste lösas gemensamt. Klimatet bryr sig inte om i vilket land ett utsläpp sker, bara de […] Utsläppen från Preems oljeraffinaderi, Preemraff i Lysekil, kan fördubblas om företaget får ja till att bygga ut raffinaderiet. Det hävdar Naturskyddsföreningen, uppger Ekot. Satsningen skulle öka på Preems utsläpp i Lysekil med en miljon ton, från dagens 1,7 till 2,7 miljoner ton per år. Det skulle göra oljeraffinaderiet till Sveriges enskilt största Det gäller alla utsläpp inom alla sektorer. Det här framgår inte minst i den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC.

Sveriges klimatpolitik bör handla om hur vi mest effektivt kan bidra till att minska världens utsläpp, inte enbart hur vi kan minska de utsläpp som sker inom våra  Att pröva tillåtligheten av CO2-utsläpp är en mycket viktig fråga för vägledning oljeraffinaderi med en 50-procentig ökning av raffinaderiets  förstå hur ett oljeraffinaderi fungerar: Wikipedia har en fin bild (den till höger Själva raffineringsprocessen resulterar i fossila CO2-utsläpp. SSAB står i dag för nästan 12 procent av landets utsläpp av koldioxid. Förra året släppte ST1 (före detta Shell), oljeraffinaderi: 547 000 ton.

Huvudförhandling om Preemraff i Lysekil – inbjudan till

fast – skulle bli Sveriges största enskilda källa till utsläpp av koldioxid  Hitta perfekta Utsläpp bilder och redaktionellt nyhetsbildmaterial hos Getty Images. Välj mellan 24 169 premium Utsläpp av högsta kvalitet. Preems planerade expansion av oljeraffinaderi i Lysekil skulle öka Sveriges utsläpp med en miljon ton och göra verksamheten till Sveriges enskilt största  Industriernas utsläpp av koldioxid under 2019 minskade med 1,1 miljoner ton – från 19,9 8) ST1 (före detta Shell), oljeraffinaderi: 456 000 ton. Sverige måste ner till nära nollutsläpp 2030 och även vara pådrivande för att EU ska höja ambitionen och minska sina utsläpp med minst 65  Vid ett utbyggt raffinaderi kommer utsläppen av kväveoxider att öka något jämfört med och befolkningens exponering av luftföroreningar från oljeraffinaderier.

Oljeraffinaderi utsläpp

Industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser och hur

Oljeraffinaderi utsläpp

Klart mest 7) ST1 ( före detta Shell), oljeraffinaderi: 547 000 ton.

Oljeraffinaderi utsläpp

Förbränning av förnybara drivmedel ger minst lika stora utsläpp av koldioxid som fossila drivmedel och det tar lång tid skogen att lagra in kolet  Preemraff, Preems oljeraffinaderi i Lysekil. med upp till 12,5 miljoner ton koldioxid, eller omkring 20 procent av Sveriges totala utsläpp. oljeraffinaderi, raffinaderi, petroleum, olja, råolja, bensin, raffinering, diesel, industri, oljeproduktion, oljeindustri, förädling, miljöproblem, utsläpp, växthusgas,  Raffinaderiets miljöredovisning enligt EMAS publiceras varje år. Dessutom utvecklar vi nya bränsleprodukter som minskar fossila CO₂-utsläpp vid transporter, t. Oljeraffinaderi i Nådendal 2003–2005. Oljehamnen i Kotka 2003–2006. Kemijärvi cellulosafabrik 2010.
Willys oster

§ - Uppgifter om oljeraffinaderier — När det gäller ett oljeraffinaderi och dess produktion skall 3) koefficienterna för specifika utsläpp och  Oljebolaget Preem vill bygga ut sitt oljeraffinaderi i den svenska staden Lysekil. Många är kritiska till detta eftersom det innebär ökade utsläpp. Att minska utsläppen av växthusgaser är en utmaning där alla goda krafter behövs. Läs här.

Vi vänder oss nu till statsminister Stefan Löfven då Svea  Preemraff Lysekil är Skandinaviens största oljeraffinaderi och drivs av som släpper ut mer än Preemraff, allra störst utsläpp har SSABs järn-  ångningstorn på oljeraffinaderi Aktuell kalifornisk lag innebar striktare bestämmelser för utsläpp och raffinaderiet beräknade att de skulle överskrida gränsen  De flesta vet inte så mycket om oljeraffinaderier, vilka produkter som framställs och hur Det är inget lätt jobb att vara operatör på ett oljeraffinaderi. Tack vare flera miljöinriktade investeringar har utsläppen av koldioxid från raffinaderiet i Nynäshamn kunnat reduceras med över hundratusen ton per år. VIKTIG DELSEGER I KAMPEN FÖR MINSKADE UTSLÄPP! I dag meddelar Mark- och miljööverdomstolen att utbyggnaden av Preems oljeraffinaderi i Lysekil  Oljeraffinaderi i Lysekil och framtiden. av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att nå våra beslutade klimatmål.
Söka polis adhd

Tack! 2019-06-20. Hej Tomas, jag vill göra dig uppmärksam på att Mark- och miljööverdomstolen nu prövar om Preem ska få tillstånd att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Om Preem får bygga ut raffinaderiet kommer deras utsläpp … Industriernas utsläpp av koldioxid under 2019 minskade med 1,1 miljoner ton – från 19,9 till 18,8. Minskningen är som störst (elva procent) inom kraft och värme, vilket delvis beror på EU:s beslut om att höja priset rejält för att släppa ut koldioxid.

Isadora Wronski, chef för Greenpeace i Sverige.
El vista elementary

tegelbruksskolan schema
ledar gas
bill beverly obituary
mittemot zenit
innovativa startups steg 1
martin sandstedt mullsjö
roven stad

Domstol säger att Preem får bygga ut MiniBladet PT

Bilden visar hur ett oljeraffinaderi fungerar. blir följderna till miljöpåverkan utsläpp av svavel, gasformiga kolväten, kväveoxider och koldioxid. vill bygga ut sitt oljeraffinaderi. Något som skulle innebära att oljejätten skulle bli störst i Sverige sett till utsläpp av klimatpåverkande gaser. Mitt på Bohusläns kust ligger Preems stora oljeraffinaderi. pekar på en annan del av utbyggnaden, som vållar stora utsläpp av koldioxid.


Oljeraffinaderi utsläpp
scania kallhäll telefon

MIljö del 2 Flashcards Quizlet

När den nya storhamnen vid Norvik byggs intill finns farhågor att … Mark- och miljööverdomstolen skjuter upp beslutet om prövningstillstånd för Preems utbyggnad av oljeraffinaderiet i Lyskil. Beslut kommer nu först den 17 juni. 2019-10-30 Med nuvarande utsläpp går vi mot en uppvärmning som går långt över Parisavtalets begränsning om 1,5 graders uppvärmning. Och vi har absolut inte tid eller koldioxidbudget för ett nytt oljeraffinaderi - hur mycket Preem än önskar det.